Аюрведа е система на лечение с индивидуален подход към пациента. Тя е холистична традиция, достигаща далеч отвъд пределите на физическото здраве, изцелението и превенцията на болести. Най-важният урок, на който ни учи Аюрведа, е, че здравето ни е в собствените ни ръце. Във всеки един ден и час от нашия живот ние можем и действително избираме дали да сме болни или здрави. Когато направим мъдър избор, природата ни награждава със здраве и щастие. Когато направим погрешен избор, ние се разболяваме и природата ни дава шанс да се спрем и да преосмислим своя избор.

Кои са здравите хора?

Според Аюрведа, нашето здраве не се свежда просто до отсъствието на болест. Както пише в Sushrut Samhita, здравият човек „притежава добър апетит, неговите Доши са в равновесие, тъканите, органите и естествените му функции работят правилно, а умът, тялото и духът му са изпълнение с ведрина“.

Науката Аюрведа ни помага:

 • Да поддържаме в добро здраве и съвършено равновесие нашите тяло, ум и дух посредством подходящ хранителен и дневен режим (Swathasya swasthya rakshanam).
 • Да лекуваме болестите (Aaturasya vikar prashamanam).
 • Да предотвратим повторна им поява (Apunarbhava).

Теорията Панча Маха Бхута (Теорията на петте елемента)

Аюрведа защитава тезата „Yat Pinde, Tat Bramhande”, което означава, че онова, което присъства в тялото, съществува и във Вселената. Древният аюрведичен текст Charaka Samhita гласи: „Всеки човек представлява Вселената в умален вид. Разнообразието вътре в човека е също толкова голямо, колкото разнообразието във външния свят. По същия начин светът е също така разнообразен, както са разнообразни хората“.

Иначе казано, всеки един човек сам по себе си е микрокосмос, съответстващ на Вселената, а тя от своя страна е макрокосмос, съответстващ на човека. Всяко вещество и всяка клетка съдържат следните елементи в различно съотношение.

Панча Маха Бхута, или Петте Велики Елемента на Аюрведа, са:

 • Prithvi (Земя)
 • Aap (Вода)
 • Agni (Огън)
 • Vayu (Въздух)
 • Akasha (Етер или Пространство)

Принцип на Трите Доши

Основен принцип в Аюрведа, свързан с човешката физиология, е Принципът на трите Доши – телесните течности, изграждащи всеки човек и отговарящи на неговата конституция или тип тяло. Дошите са ключовите сили, които изграждат физическите, психическите и емоционалните характеристики на индивида. Те управляват хиляди функции в ума и тялото.

Трите типа Доши са: Вата, Кафа, Пита

Вата е енергията на движението, Питта е енергията на храносмилането и метаболизма, а Кафа – енергията на смазването на тъканите и ставите. Всички хора притежават характеристики на Вата, Питта и Кафа, като обаче само една от Дошите е доминираща. Втората е по-слабо изразена, а най-слабо изразена e третата Доша.

Вата Доша отговаря за движението.
Тя се свързва с елементите етер и въздух и управлява дишането, мигането, движението на мускули и тъкани, ритъма на сърцето, дори и движението в клетките, включително на цитоплазмата и клетъчните мембрани. Когато е в равновесие, Вата стимулира креативността и гъвкавостта. Когато не е в равновесие, Вата създава усещане за тревожност и страх. На физиологично ниво, Вата отговаря за дишането, кръвообращението, както и за нервно-мускулната дейност. Небалансираната Вата предразполага човек към болести, свързани с нервната система, към хронични болки, ревматични заболявания, запек, тревожност и безсъние. Основното местонахождение на Вата в организма е в дебелото черво.
Питта Доша отговаря за метаболитната дейност, храносмилането и обмена на енергия.
Питта се свързва с елементите огън и вода и управлява метаболитните процеси – храносмилане, всмукване и усвояване на хранителни вещества, както и телесната температура. Когато е в равновесие, Питта се проявява като разум и интелигентност. Когато не е в равновесие, Питта предизвиква гняв, омраза и ревност. Небалансираната Питта предразполага човек към пептична язва, хипертония, чревни възпаления, кожни заболявания и алергични реакции. Главното местонахождение на Питта в организма е в пъпната област.
Кафа Доша отговаря за костната структура, кохезията и баланса на течностите.
Кафа се свързва с елементите земя и вода. Тя осъществява слепването на клетките и осигурява хидратирането на всички системи и части на организма. Кафа смазва ставите, овлажнява кожата и поддържа имунната система. Когато е в равновесие, Кафа се проявява като спокойствие, любов и опрощение. Когато не е в равновесие, Кафа води до зависимост, алчност и завист.
Небалансираната Кафа предразполага човек към болести на дихателната система, синузит, диабет, затлъстяване, атеросклероза и тумори. Основното място на Кафа в организма е в областта на гръдния кош.

Аюрведа определя организма като „здрав“ тогава, когато тези принципи (или Доши) действат хармонично. При „болния“ организъм Дошите са нарушени и равновесието отсъства.

Седемте Дхату (или тъкани):

Думата „дхату“ произлиза от корена „дха“, който означава основа или фундамент. В аюрведичната медицина, структурните компоненти, които подхранват тялото, се наричат дхату или тъкани. Съществуват седем основни типа дхату, описани по-долу:

 • Rasa – плазма, лимфа
 • Rakta – кръв, червени кръвни телца
 • Mamsa – мускули
 • Meda – мастна тъкан, тлъстина
 • Asthi – кости и хрущяли
 • Majja – нерви, костен мозък, съединителна тъкан
 • Shukra/artava – мъжки и женски репродуктивни тъкани

Мали (отпадъчни продукти)

Мала е елемент, който се изхвърля от организма. Представлява отпадъчен продукт, който се получава вследствие на различни метаболитни дейности в тялото. Правилното изхвърляне на малите от организма е от съществено значение за доброто здраве. Натрупването на отпадъчни вещества в организма предизвиква многобройни болести. Съществуват три типа мали:

 • Mutra – Урина
 • Purisha – Изпражнения
 • Sweda – Пот

Тринадесетте естествени нужди

Аюрведа обръща внимание на тринадесет естествени нужди, които не бива да бъдат потискани, за да се поддържа добро здраве и правилно функциониране на ума, тялото и емоциите. В случай че една или няколко от тези нужди или пориви бъдат потискани редовно, това води до дисбаланс на Дошите, в резултат на което се появяват различни заболявания.

 • Порив за плач
 • Порив за глад
 • Порив за сън
 • Порив за уриниране
 • Порив за еякулация/оргазъм
 • Порив за повръщане
 • Порив за оригване
 • Порив за прозяване
 • Порив за жажда
 • Порив за дишане
 • Порив за дефекация
 • Порив за изхвърляне на газове
 • Порив за кихане

Агни – Храносмилателният огън

Агни е ведически термин, който означава трансформация или изгаряне. Според принципите на Аюрведа, агни (или храносмилателният огън) е от ключово значение. Състои се от различни видове ензими, които осигуряват доброто храносмилане.

Има четири основни типа агни:

 • Sama – балансирано храносмилане, без странични ефекти
 • Vishama – неправилно храносмилане, газове, подуване
 • Tikshna – усещане за парене, рефлукс, стомашни киселини
 • Manda – бавно храносмилане, тежест

Когато агни не функционира оптимално, вторичният продукт от несмлените вещества „ама“ се превръща в токсични отпадъци, които задръстват каналите. След време това води до заболявания. Важно е храносмилателният огън да бъде силен през целия човешки живот.

Manas Guna (качества на ума)

Освен трите доши Аюрведа обръща внимание и на Manasik Guna (качества на ума).

Те са:

 1. Sattva ‐ Самообладание
 2. Rajas ‐ Дейност
 3. Tamas ‐ Инертност

Гуните се проявяват като поведенчески и морални модели.

 • Умствената нагласа на типа Sattva може да бъде описана като чиста, неопетнена, състрадателна и сговорчива.
 • Умствената нагласа на типа Rajasik може да бъде описана като амбициозна, егоистична, агресивна, себична, контролираща и неспокойна.
 • Умствената нагласа на типа Tamasik може да бъде описана като обсебваща, депресивна, мързелива, тъжна и потисната.

The Strotas (канали)

Думата „Strotas“ означава пасаж, провод или канал. Основната функция на тези канали е да пренасят определени течности или да предават нервни импулси. Има 14 канала, който влияят на физиката, измежду които по-важните са:

 • Pranavaha Strotas – свързани с дихателната система
 • Annavaha Strotas – свързани с храносмилателната система
 • Mutrvaha Strotas – свързани с пикочната система

Ако една или няколко от 14-те Strotas се запуши с „ама“ (токсични отпадъци) или по друга причина, Дошите се разстройват и това може да доведе до здравословни проблеми или да предизвика различни заболявания.

Накратко, основополагащите принципи на Аюрведа включват:

 • Правилното тълкуване на природните закони
 • Определянето на различните състояния на здраве или на болест
 • Изготвянето на стратегия за подобряване на здравето

Именно тези основни принципи разясняват защо Аюрведа се е превърнала в наука, неподвластна на времето.