Йога и медитация

Важно е да намерим мястото вътре в себе си, където всичко е възможно…

Науката Йога възниква в Индия преди повече от 5000 години. Думата „йога“ произлиза от санскритския корен „Yuj”, който означава „свързвам се“ или „обединявам“. Практикуването на Йога води до единението на индивидуалното с вселенското съзнание, като по този начин се постига съвършена хармония между тялото, ума и душата.

Медитацията е един от инструментите за овладяване на ума. Практикуването на медитация цели да постигне състояние на яснота на ума и успокояване на емоциите. Това е вярната техниката за успокояване и на ума, както и за постигане на по-висока степен на осъзнатост. Макар и релаксацията да не е основната цел на медитацията, често тя е нейно следствие. В будистката философия върховната цел на медитацията е освобождаване на ума от пристрастяване към неща, които не може да контролира, като например външни обстоятелства или силни вътрешни емоции.

Целта на Йога е себереализацията, преодоляване на всички страдания и накрая достигане на „състояние на освобождаване“ (Мокша) или „абсолютна свобода“…

Йогите наричат медитацията Дхяна – една от осемте фази (или стъпки) на Ащанга Йога. Чрез Дхяна се постига върховната цел преди смъртта – единение с божественото…