Йога

Науката Йога възниква в Индия преди повече от 5000 години. Думата „йога“ произлиза от санскритския корен „Yuj”, който означава „свързвам се“ или „обединявам“. Практикуването на Йога води до единението на индивидуалното с вселенското съзнание, като по този начин се постига съвършена хармония между тялото, ума и душата. „Йога“ също наричаме човек, който е изпитал това единение чрез Йога практиката и който е постигнал състояние на свобода, наричано още мукти, нирвана или мокша.

Целта на Йога е себереализацията, преодоляване на всички страдания и накрая достигане на „състояние на освобождаване“ (Мокша) или „абсолютна свобода“ (кайваля). Основната цел на Йога е практиката е постигането на свобода, здраве и хармония за хора от всички обществени слоеве.

Според свещените йогийски текстове първият Йога е бог Шива, който е и първият гуру в науката Йога. Той предал своите задълбочени познания на легендарните „саптариши“ или „седем мъдреци“. Те разпространили могъщата наука Йога в различни части на света. Първоначално Йогите предавали тези знания на учениците си устно и чрез практикуването на Йога. Най-старият текст – „Йога Сутра“ („сутра“ означава конец) с автор Патанджали датира отпреди 2000-2500 години.

 

Йога работи на ниво тяло, ум, емоции и енергия. Има различни видове Йога, като Раджа Йога, Кундалини Йога, Хата Йога (често практикувана в наши дни), Ащанга Йога, Айенгар Йога, Карма Йога (Йога на действието), Дхяна Йога (Йога на ума), Бхакти Йога (Йога на безусловната любов) и Крия Йога (Йога на енергията). Основен принцип на всички видове Йога е стремежът към единение на тялото, ума и душата.

Йога се разпространява по света чрез ученията на видни Йога учители от древни времена до нашето съвремие. Широко разпространено е вярването, че практикуването на Йога предотвратява заболявания и поддържа и подобрява здравето. Милиони хора по света извличат ползите от различни Йога практики, като например Асана („поза“ – vajrasana, padmasana, paschmottanasana, vrikshasana), Пранаяма („техника на дишане“ – bhramari prayanam, shital pranayama, bhastrika pranayam, anulom vilom pranayama), медитация, мудра („печат“ – Gyan mudra, Prana mudra, Apaan mudra), Бандха („ключ“ – Jalandhara bandh, Mula bandha, Uddyana bandh). Постоянното практикуване на Йога подобрява гъвкавостта, увеличава мускулната сила, предотвратява износването на хрущялната тъкан и ставите, намалява напрежението и тревожността и помага за овладяване на ума. Ето защо практикуването на Йога процъфтява и става все по-популярно с всеки изминал ден.